بعضی دردارو فقط کوه میفهمه.

حمید مصدق واقعا میفهمد !

قصیده آبی خاکستری سیاه

____________________________________________________________________

عباس صفاری از زبان خود حال من میگوید:

 

 

دنیا کوچک تر از آن است


که گم شده ای را در آن یافته باشی

هیچ کس اینجا گم نمی شود!

آدمها به همان خونسردی که آمده اند

چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند

یکی در مه،

                یکی در غبار،

                                     یکی در باران،

                                                           یکی در باد،

و بی رحم ترینشان در برف


آنچه بر جای می ماند

ردپایی است

و خاطره ای که هر از گاهی

پس می زند مثل نسیم

                . . . پرده های اتاقت را . . .

تا سلامی دگر بدرود.

/ 0 نظر / 22 بازدید