باران من...

باران من...

اکنون چرا می باری؟

کجا بودی هزارو چهار صدو اندی سال پیش؟

میدانم اجازه ات دست کیست

خجالت نکش

می دانم

خدایا...

قربان آن حکمت هایت که در ما نمیگنجند

تو هم امروز بشو اشک آسمان بارانم عیبی ندارد آسمان از خودمان است.

قرارمان برای امشب یادت نرود.

                                                          امضا:      علی


/ 6 نظر / 20 بازدید
شاهد

تو هم امروز بشور اشک آسمان بارانم عیبی ندارد آسمان از خودمان است. خیلی زیبا و عمیق

زهرامهدوی فر

سلام نمیدونم چرا با خوندنش گریم گرفت.. خیلی زیبابود..[گل]

صبح

[گل]

رعنا

قشنگ بود و پر معنا گاهی چیز هایی رو به دست نمی اوریمم که ارزویش را داریم اما چن وقت بعد میفهمیم بهترش را دریافت کرده ایم.