نوشته ای از حسین پناهی : ردپای تنهایی

ما
 در هیأت پروانه ی هستی
با همه توانایی ها و تمدن هامان شاخکی بیش نیستیم !
برای زمین ، هفتاد کیلو گوشت با هفتاد کیلو سنگ تفاوتی ندارد
یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی ها و مشکلات ما نیست
اگر ردپای دزدِ آرامش و سعادت را دنبال کنیم
سرانجام به خودمان خواهیم رسید.
حسین پناهی/ 1 نظر / 29 بازدید
مهر ماندگار

بی‌پرده، بی‌پنجره، بی‌در، بی‌دیوار... هی بخند!