چقدر این ثانیه ها نامردند ...

 چقدر این ثانیه ها نامردند

                                  گفته بودند که بر می گردند

بر نگشتند و پس از رفتنشان

                           بی جهت عقربه ها می گردند

آه این ثانیه های نامرد

                                 چه بلایی به سرم آوردند

نه به چشمم افقی بخشیدند

                                 نه ز بغضم گره ای وا کردند

از چه رو سبز بنامم به دروغ؟

                                 لحظه هایی که یکایک زردند؟

لحظه ها همهمه هایی موهوم

                                 لحظه هافاصله هایی سردند

آه بگذار ز پیشم بروند

                                 لحظه هایی که یکایک دردند

/ 1 نظر / 117 بازدید
شاهد

لحظه ها فاصله هایی سردند خیلی پسندیدم عالیییییییییییییی بود