غروب بد

برنامه ها همش به هم خورد نه استخری نه ... ولش کن اصلا.

اسمون از بعد ازظهر بغض عجیبی داره چشم به راه بارون نشستم اما مگه میباره قسم به خودت اگه نیای امشب دیگه خشک میشم خشک خشکه خشک...

این چند وقته همه چیز بر وقف مراده هر چی میخوام تغریبا همون میشه اما نمیدونم با این دل الکی بهونه گیر چه کنم نمیدونم این چند وقته چش شده؟ خوب اینم خوب میشه لابد.

خیلی سخته این همه درباره ی بحران ارتباط بنویسی بعد همون موقع که داری مینویسی دعوتت کنن بگن علی بلند شو بیا کرج همه جمعیم بعد تو بگی نه! اخه خاک بر سر من کنن نمیدونم چند وقته چمه واقعا نمیدونم عجب عصری شده ها یه اسمون ابری قرمز من این پشت با یه عالمه کتاب و کاغذ باید نقاشی بکشم اما دستم به کار نمیره باید بنویسم دستم به نوشتنم نمیره ...

خدایا تو بگو من چمه؟

این خواننده ی مکزیکیم که هی زیر گوش من میخونه امو میو امو میو... صداش توی خونه ی خالی میپیچه...

اینم از شعر امروز این شعرو اون قدر خوندم که حفظ شدم امیدوارم لذت ببرید:

ﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻐﺾﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻟﺮﺯﯾﺪﻥ ﭼﺎﻧﻪﺍﺕ ﺑﻔﻬﻤﺪ...
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ...
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﯼ، ﺑﻔﻬﻤﺪ...
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪﯼ ﺑﻔﻬﻤﺪ... ...
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ و ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻔﻬﻤﺪ...
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ...
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ...
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ...
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ...
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ،ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﯾﺪﻥ،ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ...
ﺁﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ...

/ 9 نظر / 16 بازدید
زهرامهدوی فر

دلش گرفته بچه آخی..[ناراحت] پاشو به جای آهنگ یه سوره یاسین بخون تا آروم بشی..یه چند تا صلواتم بفرستیا خدا آروم آروم بهت میگه چته..اینو همیشه مامانم میگه

زهرامهدوی فر

دیگه والا من شنیدم صلوات و سوره یاسین.. آقا من میگم آغا مشکلیه؟[نیشخند]

زهرامهدوی فر

خدا رو شکر که بهتر شدی.. مدرسس دیگر گاهی اوقات دوست میدارد اذیت کند..[نیشخند] مثل ناظم ما که یه حالگیری ازش کنم که کیف کنه ..

زهرامهدوی فر

ببخشید اگه برداشت شما این بود..منظ.ور من این نبود به خدا..لفظ عامیانشو گفتم آقا.. ببخشید..

خوش بحال خودم که فعلا خلاص شدم از امتحانات [هورا][هورا][هورا] معلمها ما فقط میپرسن ه منم بلبل کلاس [هورا][هورا][هورا] به این نمیگن شلوغی میگن اخیش [قهقهه][قهقهه]

مهر ماندگار

منم گرفتار همین درد بهم خوردن برنامه هستم[متفکر]